Sepet

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMEMİZDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Üyelik Sözleşmemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değiştirilen “Gizlilik ve Çerez Politikalarımızda yapılan değişikliklere ilişkin kısa bilgiyi aşağıda görebilirsiniz.

Üyelik Sözleşmemizdeki Güncel Değişiklikler

·         Gizlilik Politikamızda yaptığımız güncelleme kapsamında ayrı bir politika haline getirilen "Çerez (Cookie) Politikasına ilişkin olarak Üyelik Sözleşmesi'ne "Çerez Politikası" kavramı eklenmiştir.

·         Üyelik Sözleşmesi'ne "Misafir"* tanımı eklenerek kişisel verilerin gumgumok.com'a üye olmaksızın giren kullanıcılara da belirli avantajlar sunulması amacıyla gerekli bilgilerin alınıp işlenebildiği belirtilmiştir.

·         "Gizlilik" maddesinin ismi "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması" olarak değiştirilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gumgumok.com kullanıcılarının sahip olduğu haklar ile Anima Prodüksiyon’un kişisel verileri işleme amaç ve şekillerine ilişkin olarak Gizlilik Politikasına yönlendirme yapılmıştır.

Güncellenen Üyelik Sözleşmemizi aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Bağcılar Mah. Evrim Alataş Cad. Diyar Grup Plaza 2/4 Bağlar/Diyarbakır adresinde bulunan Anima Prodüksiyon Rek. Org. Yay. Tur. İnt. Tek. San. Tic. Ltd. Şti

·           ("AP") ile Üye ("Üye") arasında, Üyenin AP'nin Web sitesinde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

·         1.2. AP ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

  • Çerez (Cookie) Politikası Web sitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyelerin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyelerin Web sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Web sitesi üzerinden (https://gumgumok.com/gizlilik-sozlesmesi) erişilebilecek olan metni ifade eder.
  • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyelerin Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, AP tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere AP'nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden (https://gumgumok.com/gizlilik-sozlesmesi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

·         Hesabım Sayfası Üyenin Web sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyeye özel sayfayı ifade eder.

·         Hizmet Üyelerin ve Ziyaretçilerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla AP ya da AP’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

·         Sanal Mağaza AP’nin Web sitesi üzerinde AP usul ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

·         Satıcı AP ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Web sitesine üye olan ve Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

·         Üye AP ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web sitesine üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

·         Web sitesi Mülkiyeti AP’ye ait olan ve AP’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.gumgumok.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

·         Ziyaretçi Web sitesini Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAM VE AMACI

·         3.1. AP, Web sitesini işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

·         3.2. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Web sitesine üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalarda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

·         3.3. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

·         3.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Web sitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve AP, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Mağazadan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

·         4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

·         4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin AP'den talepte bulunması halinde AP, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için AP'ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

·         4.3. AP'nin Web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Web sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. AP, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle AP'nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, AP'ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

·         4.4. Üye, Web sitesi üzerinden herhangi bir Satıcıdan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; AP’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcının yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Sanal Mağazada sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcının sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

·         4.5. Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

·         4.6. AP, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

·         4.7. Web sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web sitesinin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara iletebilecektir.

·         4.8. Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·         4.9. Üye, Web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

·         4.9.1. Web sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

·         4.9.2. Web sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

·         4.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

·         4.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web sitesindeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi Web sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

·         4.9.5. Virüs veya Web sitesine, Web sitesinin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

·         4.9.6. Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

·         4.9.7. Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, AP'nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

·         4.9.8. Hizmetler'in, Web sitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

·         4.10. Üye, Web sitesinde yaptığı işlemleri Web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5. SÖZLEŞME'NİN FESHİ

·         5.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

·         5.2. AP, Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

·         6.1. AP, Üyenin Web sitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. AP, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Websitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@gumgumok.com adresine elektronik posta göndererek ya da Web sitesinde yer alan Başvuru Formunda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

·         6.2. Üye tarafından Web sitesinde Üyelik oluşturmak veya Web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla AP ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üyeye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla AP iştirakleriyle paylaşılacaktır.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Gumgumok.com markası ve logosu, Gumgumok.com mobil uygulamasının ve Web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile AP'nin mülkiyetindedir. Üye, AP'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını AP'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, gumgumok.com mobil uygulamasının veya Web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda AP'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya AP'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, AP'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

AP, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya AP'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") AP'nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, AP ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

·         10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda AP'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile AP'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

·         10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Diyarbakır Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

·         10.3. Bildirim AP, Üye ile Üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

·         10.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

·         10.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, AP'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

·         10.6. Tadil ve Feragat. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

·          

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.